حمایت قوه قضائیه برای ساماندهی بازار بورس

رئیس سازمان اسناد و املاک کشور گفت: ساماندهی بازار بورس بر عهده دولت است و قوه قضائیه در کنار دولت فعالیت‌های حمایتی خود را در حوزه سرمایه و بورس انجام می‌دهد.