از افزایش قیمت کارخانه ها تا وعده وزیر برای برخورد با گرانی بی ضابطه

بازار لوازم خانگی این روزها در حالی شاهد افزایش قیمت تولیدات برخی کارخانه ها است که وزیر صنعت وعده برخورد با گرانی های بی ضابطه در صنعت لوازم خانگی را داده است.