از سوی رئیس ستاد انتخابات کشور؛اعلام نتایج تکمیلی انتخابات ریاست‌جمهوری/ آراء رئیسی افزایش یافت

رئیس ستاد انتخابات کشور ضمن اعلام نتایج دقیق انتخابات ریاست جمهوری گفت: با وصول تمامی صورت‌جلسات صندوق‌های اخذ رأی، نتایج تکمیلی شمارش آرا مورد جمع بندی قرار گرفت.