همکاری شورای عالی استان‌ها و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حل مشکلات شهرها و روستاها منجر می شود

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با بیان اینکه بسیاری از مشکلات موجود شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تعامل برطرف می شود گفت: همکاری شورای عالی استان‌ها و سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها می تواند به حل مشکلات شهرها و روستاها کمک می کند.