محمد سرشار از «شبکه کودک» رفت/ بنای استعفا از یک سال پیش

محمد سرشار مدیر شبکه کودک با انتشار متنی در فضای مجازی خبر از پایان مسئولیت خود در این شبکه تلویزیونی داد.