جلسات بررسی بودجه تا ساعت ۱۰ شب ادامه می‌یابد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از امروز جلسات شیفت سوم بررسی لایحه بودجه تا ساعت ۱۰ شب ادامه پیدا می‌کند.