يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۲
گزارش تصویری

برگزاری جلسه هیات رئیسه شورای عالی استانها با حضور رئیس

جلسه هیات رئیسه شورای عالی استانها با حضور دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها و اعضا هیات رئیسه برگزار شد.

برگزاری جلسه هیات رئیسه شورای عالی استانها با حضور رئیس