چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۷
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان ها خبر داد

۵ خیابان تهران به نام مفاخر استان بوشهر نامگذاری شد

فاطمی گفت: با تصویب کمیسیون نامگذاری و تغییرنام معابر و اماکن عمومی شهر تهران که در جلسه ۶۲ شورای این شهر صورت گرفت، ۵ خیابان تهران به نام مفاخر استان بوشهر نامگذاری شد.

  ۵ خیابان تهران به نام مفاخر استان بوشهر نامگذاری شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها سید علی‌اکبر فاطمی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها از نامگذاری پنج خیابان شهر تهران واقع در بلوار دادمان به نام مفاخر استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: خیابان ایمان واقع در بلوار دادمان به نام فایز دشتی، خیابان جهاد واقع در بلوار دادمان به نام مفتون بردخونی، خیابان معراج در بلوار دادمان به نام فاضل جمی، خیابان میلاد واقع در بلوار دادمان به نام سردار شهید نادر مهدوی و خیابان گلها در بلوار دادمان به نام سردار شهید احمد تنگستانی نامگذاری شد.

فاطمی افزود: نامگذاری خیابان‌های شهر تهران به نام شخصیت‌های مفاخر استان بوشهر یکی از برنامه‌های این‌جانب بوده که در دوره‌های گذشته نیز پیگیری شده و بار‌ها با شهرداری و شورای شهر تهران مکاتبه کرده و پیگیری کردیم که بتوانیم میادین، بلوارها و خیابان‌های این شهر را به نام مفاخر استان بوشهر مذیّن کنیم تا جاودان باقی بمانند.

فاطمی با بیان اینکه در یکی از جلسات شورای عالی استان‌ها طی سخنانی که داشتم بر نامگذاری میادین و معابر شهر تهران به نام شهیدان مهدوی و دلواری و دیگر مفاخر استان بوشهر تاکید کردم، اضافه کرد: قطعا این موضوع قبلا نیز از سوی نمایندگان، مسئولین و عوامل دیگر پیگیری شده بود اما مصوب نشده بود که ما نیز به نوبه خود پیگیری نمودیم و در این دوره شورای شهر تهران به ریاست محترم آقای‌هاشمی و همکاری و مساعدت عضو فعال فرهنگی این شورا آقای دکتر حق‌شناس که مسئول نامگذاری میادین و معابر شورای شهر تهران هستند موفق شدیم موضوع را مصوب کنیم.

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها در اشاره به هدف ایشان از پیگیری این موضوع عنوان کرد: هدف از نامگذاری میادین و معابر شهر تهران به نام مفاخر استان بوشهر این است که بتوانیم نام انسان‌های نیک و بزرگ استانمان را به کشور معرفی کرده و جایگاه بزرگ و شانیتی که این بزرگان در تاریخ داشتند، برای تهران و حتی شهرها و استان‌های دیگر کشور معرفی کنیم .

پایان پیام/