چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۵

یک «متن تصمیم» و سه «ضمیمه» در دستور کار مذاکرات وین است

پس از بازگشت مذاکره‌کنندگان ارشد به محل مذاکرات در وین، چهار متن برای بررسی و توافق در دستور کار کارگروه‌ها قرار گرفته است.

یک «متن تصمیم» و سه «ضمیمه» در دستور کار مذاکرات وین است

به گزارش رکن چهارم، مذاکره‌کنندگان کشورمان و اعضای ۱+۴ در حال حاضر بر روی یک متن و سه ضمیمه متمرکز هستند که متن اصلی به عنوان «تصمیم» و در برگیرنده کلیات توافقات است و کارگروه سوم «کارگروه تمهیدات (ترتیبات) اجرایی» هم در حال نگارش آن است.

به گزارش مهر، این متن دارای سه ضمیمه است که ضمیمه نخست، مربوط به رفع تحریم‌ها است و جزئیات تعهدات رفع تحریمی آمریکا علیه ایران را تشریح می‌کند. این پیش‌نویس نیز در کارگروه رفع تحریم در دست نگارش است.

ضمیمه دوم نیز مربوط به تعهدات هسته‌ای کشورمان است که اقدامات ایران برای توقف گام‌های جبرانی را تشریح می‌کند و کارگروه هسته‌ای مسئولیت نگارش این پیش‌نویس را بر عهده دارد.

ضمیمه سوم نیز به نحوه پیاده‌سازی اقدامات طرفین و تمهیدات اجرایی توافقات انجام‌شده اشاره دارد که این ضمیمه نیز در کارگروه تمهیدات اجرایی در حال نگارش و تکمیل است.