اولین جلسه کمیسیون بررسی طرح ها و لوایح شورای عالی استان ها

اولین جلسه کمیسیون بررسی طرح ها و لوایح شورای عالی استان ها ظهر روز چهارشنبه 16 بهمن برگزار گردید.

۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹