امنیت، دغدغه مشترک دو کشور ایران و پاکستان است

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تامین صلح و ثبات در منطقه با محوریت سازوکارهای منطقه‌ای، بر ضروت تامین امنیت مرزهای دو کشور همسایه، ایران و پاکستان تاکید کرد و گفت: امنیت، دغدغه مشترک دو کشور است و تقویت همکاری‌ها در این زمینه لازم و ضروی است .

امنیت، دغدغه مشترک دو کشور ایران و پاکستان است

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تامین صلح و ثبات در منطقه با محوریت سازوکارهای منطقه‌ای، بر ضروت تامین امنیت مرزهای دو کشور همسایه، ایران و پاکستان تاکید کرد و گفت: امنیت، دغدغه مشترک دو کشور است و تقویت همکاری‌ها در این زمینه لازم و ضروی است .

۱۳:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

انتقال آب خلیج فارس به کرمان امید بخش است / کرمان نیازمندی زیادی در زمینه آب دارد

هاشمیان با اشاره به خبر انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان گفت: استان کرمان در کویر مرکزی ایران واقع شده است و در همه حوزه‌ها دچار کمبود آب است. از این رو انتقال آب خلیج فارس به این استان می‌تواند امید را در دل مردم و صنعتگران زنده کند.

۱۳:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱