۴ دستور اژه ای در راستای افزایش امنیت و آرامش مردم در نوروز

رئیس قوه قضائیه، گفت: از بازداشت آن دسته از متهمین که الزام قانونی برای بازداشت آنها وجود ندارد و خطری نیز از ناحیه آنها مردم و جامعه را تهدید نمی‌کند، پرهیز شود .