باید با هر کسی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی تخلف می‌کند برخورد شود

دکتر علیرضا احمدی با بیان اینکه باید با هر کسی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی تخلف می‌کند برخورد شود، ادامه داد: ما برای حافظت از حیثیت شوراها و جلوگیری از بازداشت شوراها و شهرداریها وارد عمل شدیم تا از وقوع فساد جلوگیری کنیم.

 باید با هر کسی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی تخلف می‌کند برخورد شود

دکتر علیرضا احمدی با بیان اینکه باید با هر کسی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی تخلف می‌کند برخورد شود، ادامه داد: ما برای حافظت از حیثیت شوراها و جلوگیری از بازداشت شوراها و شهرداریها وارد عمل شدیم تا از وقوع فساد جلوگیری کنیم.

۱۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴