استانداری‌ها، یکسان‌سازی حقوق و احکام کارکنان شهرداری‌ها را در دستور کار قرار دهند

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه کارکنان، مهمترین سرمایه شهرداری‌ها هستند، بیان کرد: استانداری‌ها، یکسان‌سازی حقوق و احکام کارکنان همه شهرداری‌ها را در دستور کار قرار دهند.

استانداری‌ها، یکسان‌سازی حقوق و احکام کارکنان شهرداری‌ها را در دستور کار قرار دهند

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه کارکنان، مهمترین سرمایه شهرداری‌ها هستند، بیان کرد: استانداری‌ها، یکسان‌سازی حقوق و احکام کارکنان همه شهرداری‌ها را در دستور کار قرار دهند.

۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷