اعمال محدودیت‌ها در استان گیلان سبب افزایش شیوع کرونا شده است

موسوی با بیان اینکه پیش از اعمال محدودیت‌ها 2 شهرستان رشت و رودبار در استان گیلان دارای وضعیت قرمز بوده اند گفت: اعمال محدودیت‌ها سبب افزایش مسافرت به استان شده است و شهرستان‌ها تالش و آستارا نیز به وضعیت قرمز تغییر حالت داده اند.

اعمال محدودیت‌ها در استان گیلان سبب افزایش شیوع کرونا شده است

موسوی با بیان اینکه پیش از اعمال محدودیت‌ها 2 شهرستان رشت و رودبار در استان گیلان دارای وضعیت قرمز بوده اند گفت: اعمال محدودیت‌ها سبب افزایش مسافرت به استان شده است و شهرستان‌ها تالش و آستارا نیز به وضعیت قرمز تغییر حالت داده اند.

۱۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

🎬 گیلان با 8 میلیون گردشگر و ساکن استان تنها دو جاذبه تفریحی دارد

فرهاد نیک نهاد نماینده استان گیلان در شورای عالی استانها گفت: گیلان یکی از مقاصد سفر است و در کشور گیلان را به عنوان مقصد گردشگری در نظر می گیرند و اکثر مسافران به استان گیلان می آیند به گونه ای که اگر 5 مقصد گردشگری در کل کشور وجود داشته باشد گیلان یکی از آنهاست. وی افزود: متاسفانه سیاست گذاری های لازم برای تهیه زیرساختهای مناسب برای گردشگران وجود ندارد. البته شاید مسوولین استانی هم دنبال بهتر شدن فضا هستند اما توقع ما از مسوولین کشوری این است که بودجه و امکانات کافی را با توجه به حجم گردشگران در اختیار این استان قرار دهند.

۰۹:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

نیازمند طرح تحول در حوزه کشاورزی هستیم

نیک نهاد با بیان اینکه در سال ها و دهه های اخیر بخش کشاورزی از مهمترین بخش در اقتصاد ایران به یک بخش نحیف در حال نابودی تبدیل شده است گفت: بخش کشاورزی برای ایران مهم است و برای نجات آن ما نیازمند یک طرح تحول در این حوزه هستیم.

۱۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۶