باغ‌های ریجاب در خطر نابودی قرار دارند

نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها با برشمردن مشکلات باغداران و کشاورزان شهر ریجاب، بیان کرد: باغ‌های این منطقه، به دلیل خشکسالی در خطر نابودی قرار دارند.

باغ‌های ریجاب در خطر نابودی قرار دارند

نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها با برشمردن مشکلات باغداران و کشاورزان شهر ریجاب، بیان کرد: باغ‌های این منطقه، به دلیل خشکسالی در خطر نابودی قرار دارند.

۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

پروژه گازرسانی شهر ریجاب سال‌هاست که به خاطر 400 متر متوقف شده است

نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه پروژه گازرسانی شهر ریجاب کرمانشاه از چهارسال پیش شروع شده است، گفت: متاسفانه مدت‌هاست که این پروژه به خاطر اختلاف 400 متری متوقف شده است.

۱۱:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲