دامداری خراسان جنوبی در لبه پرتگاه/ رد پای دلالان در خرید دام مولد

متأسفانه به واسطه کاهش تولید علوفه دامداران در خراسان‌جنوبی با قیمت بسیار پایین دام خود را به دلالان می فروشند که زنگ خطر جدی برای آینده شغلی آنان است.