با ادامه وضیعت فعلی بروز بحران آب در غرب خراسان رضوی حتمی است

اکبری ضمن هشدار در خصوص بروز بحران آب در غرب استان خراسان رضوی در چند سال آینده گفت: مسئولان استانی باید زمینه تعیین سهمیه استان از آب انتقالی خلیج فارس به شرق کشور را فراهم کنند.

مشارکت جویی مبنای تبدیل شهرنشین به شهروند است

اله یاری با بیان اینکه بنای مشارکت دارای زیر پایه حق و تکلیف است، گفت: مشارکت نقش اساسی و تعیین کننده در هویت‌یابی فرد در ارتباط با جمع دارد مبنای تبدیل فرد به شهروند مشارکت است که باید وظایف خود را قبول کند زیرا که شهروندی مفهوم بسیار وسیع‌تر از شهرنشینی دارد.

۱۵:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۶