تشکیل خراسان غربی مطالبه مردم است / کوچک شدن استان‌ها به توزیع عادلانه ثروت کمک می‌کند

نماینده استان خراسان رضوی در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه استان خراسان رضوی از 33 شهرستان تشکیل شده است، گفت: مطالبه مردم غرب استان این است که خراسان رضوی به دو استان کوچکتر تقسیم شود.

تشکیل خراسان غربی مطالبه مردم است / کوچک شدن استان‌ها به توزیع عادلانه ثروت کمک می‌کند

نماینده استان خراسان رضوی در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه استان خراسان رضوی از 33 شهرستان تشکیل شده است، گفت: مطالبه مردم غرب استان این است که خراسان رضوی به دو استان کوچکتر تقسیم شود.

۱۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

کمیسیون بانوان در شورای عالی استان‌ها تشکیل شود

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: با ارائه الگوی کمیسیون بانوان و خانواده ایجاد شده در شورای شهر مشهد مقدس، در دیدار با رئیس شورای عالی استان‌ها، خواستار تشکیل کمیسیون بانوان و خانواده در شورای عالی استان‌ها و شورای شهرها هستیم.

۱۰:۴۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

مشارکت جویی مبنای تبدیل شهرنشین به شهروند است

اله یاری با بیان اینکه بنای مشارکت دارای زیر پایه حق و تکلیف است، گفت: مشارکت نقش اساسی و تعیین کننده در هویت‌یابی فرد در ارتباط با جمع دارد مبنای تبدیل فرد به شهروند مشارکت است که باید وظایف خود را قبول کند زیرا که شهروندی مفهوم بسیار وسیع‌تر از شهرنشینی دارد.

۱۵:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۶