توجه به صنایع تبدیلی در کنار معادن موجب رشد اقتصاد خراسان شمالی می شود

نماینده استان خراسان شمالی در شورای عالی استان ها با بیان اینکه توجه بخش معدن و صنایع معدنی موجب رونق افتصادی و افزایش درآمدهای استان و نهایتا ایجاد اشتغال می شود گفت: باید واحدهای فراوری محصولات در کنار معادن ایجاد شود.

توجه به صنایع تبدیلی در کنار معادن موجب رشد اقتصاد خراسان شمالی می شود

نماینده استان خراسان شمالی در شورای عالی استان ها با بیان اینکه توجه بخش معدن و صنایع معدنی موجب رونق افتصادی و افزایش درآمدهای استان و نهایتا ایجاد اشتغال می شود گفت: باید واحدهای فراوری محصولات در کنار معادن ایجاد شود.

۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷