قانون جدید توزیع مالیات بر ارزش افزوده به زیان شهرداری‌های کوچک است

محمدخانی با اشاره به قانون جدید توزیع مالیات بر ارزش افزوده گفت: پرداخت سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده با شاخص جمعیتی سبب تعطیلی شهرداری‌های کوچک می شود.

توسعه روستاها، موجب کاهش حاشیه نشینی می شود

نماینده استان کرمان در شورای عالی استان ها با اشاره به از میان رفتن کشاورزی به دلیل خشکسالی در شرق استان کرمان، توسعه همه جانبه روستاها را از عوامل اصلی کاهش حاشیه نشینی در شهرها دانست.

۱۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱