جاده‌های لرستان تبدیل به قربانگاه شده است

نماینده استان لرستان در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه در دو روز ۶ و ۷ اسفندماه سالجاری، ۱۴ هموطن در جاده ازنا به اراک درگذشته‌اند، گفت: جاده‌های استان لرستان تبدیل به قربانگاه مردم این استان شده است.

جاده‌های لرستان تبدیل به قربانگاه شده است

نماینده استان لرستان در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه در دو روز ۶ و ۷ اسفندماه سالجاری، ۱۴ هموطن در جاده ازنا به اراک درگذشته‌اند، گفت: جاده‌های استان لرستان تبدیل به قربانگاه مردم این استان شده است.

۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱