جلسه شورای استان سیستان و بلوچستان با دستور کار بررسی مشکلات برق استان برگزار شد

چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان با حضور معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان و معاون شرکت برق منطقه ای استان جهت بررسی مشکلات برق استان برگزار شد.

جلسه شورای استان سیستان و بلوچستان با دستور کار بررسی مشکلات برق استان برگزار شد

چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان با حضور معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان و معاون شرکت برق منطقه ای استان جهت بررسی مشکلات برق استان برگزار شد.

۱۲:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰