کمبود منابع آبی، نباید بهانه‌ای برای تضعیف بخش کشاورزی در استان یزد شود

نماینده استان یزد در شورای عالی استان‌ها معتقد است، کمبود منابع آبی این استان نباید باعث تضعیف کشاورزی یزد شود و بخش صنعت و کشاورزی باید در کنار هم تقویت شوند.