حق‌السهم شهرداری‌ها از ماده 101 تا به امروز محقق نشده است

عضو شورای اسلامی استان زنجان تاکید کرد: متاسفانه حق‌السهم شهرداری‌ها از ماده 101 تا به امروز مغفول مانده است.