بخشی از ظرفیت اینترنت بین الملل قطع شد

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات از قطع بخشی از ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل که از مسیر روس تلکام تامین می شد خبر داد.