اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی تهران ضروری است

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: اعمال محدودیت‌ها و تعطیلات تهران ضروری است و رویکرد فعلی دولت نشان از ارجحیت اقتصاد بر جان شهروندان دارد.