با افزایش مجدد آلاینده ازن؛کیفیت هوای تهران کاهش یافت

آلاینده ازن در شبانه روز گذشته باز هم کیفیت هوای پایتخت را کاهش داد.