مسابقات جهانی کشتی فرنگی| برتری طلایی المپیک در گام اول/کامبک رویایی گرایی

دارنده مدال طلای المپیک توکیو در مسابقات جهانی کشتی فرنگی مبارزه اول خود را مقابل حریف ژاپنی پیروز شد.