محمدرضا یزدانی خرم درگذشت

محمدرضا یزدانی خرم رئیس پیشین فدراسیون‌های کشتی و والیبال ایران دار فانی را وداع گفت.