🎬 نمکی: در سرازیری قله‌های پیک چهارم هستیم

سعید نمکی ،وزیر بهداشت گفت: اجازه ندادیم حتی یک بیمار پشت در بیمارستان ها سرگردان باشد. در پیک چهارم درمان‌های سرپایی را به شکل گسترده شروع کردیم وکمیته‌های ترخیص را تشکیل دادیم.

۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
برترین ها