🎬 هیچ چیزی فراتر از برجام پذیرفتنی نیست

خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص مذاکرات وین گفت: هیچ چیزی فراتر از برجام پذیرفتنی نیست

۱۳:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
برترین ها